Amikor hirtelen beindul a beszéd

Fecsegő tipegők

Már csak pár hónap és elérkezik csöppségünk második születésnapja! Most már egyre többet beszél, hogy megértesse magát. A szókincse még korlátozott, és ezért hajlamos általánosítani: ugyanazt a szót, pl. a ‛sütit’ használja minden édességre, és egy névvel illet több tárgyat is. Ezt nem azért teszi, mert félreérti a kifejezést vagy nem veszi észre a tárgyak közötti különbséget. Egyszerűen nem tud elég szót, hogy pontosan fejezze ki magát. Minél többet beszélünk hozzá, és nevezzük meg azokat a dolgokat, amelyeket ő még nem tud megnevezni, annál több szót fog megtanulni.

Beszélő tipegők

Mi felnőttek természetesnek vesszük a beszéd képességét, pedig gyermekünknek hatalmas erőfeszítéseket kellett tennie, hogy elsajátítsa a beszéd képességét. Megtanulta részekre bontani a felé áramló beszédáradatot, illetve felismerni a szavakat alkotó hangokat, ritmust és összetételeket. Már képes meghallani az intonációbeli finomságokat, ismeri az alapvető nyelvtani szabályokat, és fokozatosan összekapcsolta az általa ismert egyre nagyobb számú szót és nevet jelentésével. Mindeközben keményen dolgozott azon, hogy uralkodjon hangképző apparátusán és ki tudja mondani az anyanyelvének szavait alkotó nehéz hangösszetételeket. Valószínűleg nem is vesszük észre milyen sok szót ismer már, mert nem tudja mindet tisztán kiejteni. Ha figyelmesen hallgatjuk a ‛motyogását’, felismerhetünk számos szófoszlányt. Csak csodálhatjuk, hogy ilyen korlátozott szókinccsel milyen remekül megérteti magát. Sok trükköt ismer, amelyek révén egy-egy szóból a maximumot tudja kihozni. Például, észrevehetjük, hogy egy szót általános jelentésben sok mindenre kiterjeszt: pl. a ’kutya’ szót használja minden állatra, és az ’autót’ minden mozgó gépre. Tisztában van a dolgok közötti különbségekkel, de még nem ismer elég szót, hogy pontosabban fogalmazzon. Az általánosítások segítségével képes arra, hogy elmeséljen mindent, amit tapasztal, és a legnagyobb természetességgel arra késztet minket, hogy eláruljuk neki a helyes szót – ez igen okos csel a tanulási folyamat optimalizálására. Az elkövetkező egy év során gyermekünk olyan ügyesen tanulja majd az új szavakat, hogy naponta kb. nyolc szóval gazdagodik a szókincse. És mire 100-150 szót ismer, arra is képes lesz, hogy ezeket összekösse.

Sütik elfogadása